Banner

Łk 11,29–32

„To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza”.

Jak przekonać się do Jezusa? Jak nie wątpić, że jest Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zbawicielem świata i ludzkości? Jezus uczy: wystarczy uwierzyć w moje zmartwychwstanie.

Pojawia się zatem kolejny problem – jak uwierzyć w Jego zmartwychwstanie. I znów Jezus spieszy z pomocą, mówiąc: aby uwierzyć w moje zmartwychwstanie, trzeba się zapoznać z całą moją nauką o zmartwychwstaniu i to, co mówiłem, powiązać z faktem pustego grobu. Moje słowo objaśnia fakt, a fakt opuszczonego grobu gwarantuje prawdziwość moich słów. Czy można z takim dowodem polemizować i próbować go podważać? Można, ale po co!

#Jezus został skazany na ukrzyżowanie za naukę o zmartwychwstaniu, którą głosił. Nie odwołał jej w obliczu męczeńskiej śmierci.

ks. Rafał Buchinger