Banner

J 11,45–57

„Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: «Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród»”.

Jezus dokonywał dobrej zmiany w narodzie żydowskim. Totalnie tragiczna i bezmyślna opozycja snuła groźne scenariusze co do dalszych losów narodu. Tracący wpływ na ludzi wieścili narodową tragedię. Pod pozorem troski o naród postanowiono zabić Jezusa, by unicestwić prawdę. Nie przewidziano, że urzeczywistnienie tych planów będzie zabójstwem na duszy całego narodu.

#Zabójstwo prawdy uśmierca duchowo społeczeństwo.

ks. Rafał Buchinger