Banner

Mk 3,1–6

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręka: «Podnieś się na środek!»”.

Czy ludzie sprawujący władzę w Kościele i w państwie mogą być zniewoleni złem i pozostawać nie w służbie ludzi i Boga, ale Szatana? Jezus odpowiada: Mogą i są, i to w niemałej liczbie.
Czy politycy i ludzie Kościoła pod pozorem troski o dobro państwa i czystość wiary mogą manipulować szarymi ludźmi, wykorzystując ich nieszczęścia osobiste, odsunięcie od dobra wspólnego, ich biedę, ich zepchnięcie na margines? Jezus odpowiada: Nie tylko mogą, ale czynią to nagminnie!
Jak zatem nadal wierzyć, mieć nadzieję i kochać, być patriotą, będąc na co dzień zależnym od ludzi polityki i religii o zniszczonych sumieniach? Jezus radzi, by zachowywać się tak, jak zachował się nieświadomy manipulowania swoją osobą i nieszczęściem kaleki człowiek.
#Zachować dystans do manipulujących i nie wątpić w prawe sumienie i skuteczność działania Pana Wszechświata – Jezusa.

ks. Rafał Buchinger